Privacy verklaring

Datum: 1 mei 2021

Versie: 1.1

 

Algemeen

Uw privacy is voor PCFix24 van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming aanvullend noodzakelijk of verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Afspraken en waarborgen hieromtrent zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat ons bedrijf doet met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 

Afhandelen opdracht

Wanneer u bij ons een offerte aanvraagt en/of een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze naar behoren te kunnen afhandelen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.

 

Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw opdracht is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Gegevensverwerking bij de uitvoering van werkzaamheden

Bij het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van uw apparatuur, kan PCFix24 toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens.

 

Al deze informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandelt en bestanden worden nooit geopend of ter beschikking gesteld aan derden, anders dan dat dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht én u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

 

Bij herinstallaties of het vervangen van de drive wordt een back-up gemaakt van uw foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens. Deze back-ups worden beveiligd opgeslagen in de werkruimte van PCFix24. In een aantal gevallen worden deze back-ups niet direct na oplevering gewist, maar nog maximaal 30 dagen bewaard om hier op terug te kunnen vallen.

 

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Deze vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens betreffen uw NAW-gegevens, e-mailadres, evt. telefoonnummer en de inhoud van het bericht. Deze hebben wij nodig om uw vraag/verzoek te kunnen behandelen.

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons aanbod wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage:
  u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;

 • Recht op rectificatie:
  u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Recht van bezwaar:
  u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op verwijdering:
  u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  indien het technisch mogelijk is, hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;

 • Recht op beperking van de verwerking:
  in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldige legitimatie, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk hierbij is dat u uw BSN en pasfoto afschermt.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

PCFix24,

 

Adres: Lomboklaan 40, 6712BE Ede

Kvk: 81313233

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0318 84 32 30

 

 

 

© 2024 by PCFix24